Xbox Never Die
Olá - Printable Version

+- Xbox Never Die (http://xboxneverdie.com.br)
+-- Forum: Comunidade (http://xboxneverdie.com.br/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Seja Bem Vindo ! (http://xboxneverdie.com.br/forumdisplay.php?fid=2)
+---- Forum: Apresentação (http://xboxneverdie.com.br/forumdisplay.php?fid=3)
+---- Thread: Olá (/showthread.php?tid=950)Olá - eterno - 10-29-2013

Registrar ou logar para visualizarRE: Olá - matador - 10-29-2013

(10-29-2013, 08:54 AM)eterno Wrote: Olá a todos.
Son fan desta maravillosa consola e alegrome de atopar esta páxina.
Tamén dispoño de xogos orixinais e se vexo que algún non tendes, mirarei de compartilo con vostedes.
Moitas grazas.
Seja bem vindo novo amigo.